Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287096

OBCHODNÉ MENO: elance slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 91061/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seberíniho 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 

IČO: 47 325 534

DEŇ ZÁPISU: 08.08.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Počítačové služby

4. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Vydavateľská činnosť

6. Faktoring a forfaiting

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Administratívne služby

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. Reklamné a marketingové služby

13. Prieskum trhu a verejnej mienky

14. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

15. kuriérske služby

16. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

17. prevádzkovanie výdajne stravy

18. výroba nápojov

19. výroba potravinárskych výrobkov

20. výroba kŕmnych zmesí

21. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

22. čistiace a upratovacie služby

23. poskytovanie služieb osobného charakteru

24. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

25. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

26. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

27. Prípravné práce k realizácii stavby

28. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Alexander Stauder, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Toplianska 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 12.08.1978, Deň vzniku funkcie: 19.02.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov je oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že konateľ k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Business support Slovakia, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 72, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , IČO 50 163 957

Výška vkladu: 10 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.05.2013 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2013.

3. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2014.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.02.2015.

5. Zápisnica z MVZ z 16.10.2015.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.02.2016

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1