Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287099

OBCHODNÉ MENO: encare, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 136026/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 52 302 555

DEŇ ZÁPISU: 27.03.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. plynárenstvo - dodávka plynu

8. elektroenergetika - dodávka elektriny

9. finančný lízing

10. prenájom hnuteľných vecí

11. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

12. faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Melichárek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinová 2613/51, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 21.11.1976, Deň vzniku funkcie: 27.03.2019

Meno a priezvisko: Peter Hájovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Golfová 33, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 31.05.1990, Deň vzniku funkcie: 27.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom Spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, a to vždy dvaja spoločne tak, že jeden z nich musí byť vždy p. Peter Hájovský.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Melichárek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malinová 2613/51, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 21.11.1976

Výška vkladu: 1 666,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 666,000000 EUR

Obchodné meno/názov: de Petrus, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vansovej 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 45 270 104

Výška vkladu: 3 334,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 334,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1