Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287101

OBCHODNÉ MENO: EUROAKUSTIK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37530/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letisko M.R. Štefánika 63 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 820 01 

IČO: 35 954 663

DEŇ ZÁPISU: 17.09.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),

3. nákup a predaj výpočtovej techniky,

4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. prieskum trhu,

6. výroba elektrických zariadení, strojov a prístrojov,

7. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,

8. mechanické úpravy, opravy a údržba prístrojov a systémov s nižším ako bezpečným napätím na meranie a analýzu zvuku a mechanického kmitania, na zákazku,

9. mechanické úpravy, opravy a údržba prístrojov a systémov s nižším ako bezpečným napätím na monitorovanie technického stavu strojov na báze mechanického kmitania a posuvov, na zákazku,

10. poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

11. zhotovovanie grafických návrhov podľa predlohy,

12. automatizované spracovanie dát,

13. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača - hardware,

14. poradenská služba k programovému vybaveniu počítača - software,

15. kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení,

16. prenájom strojov a prístrojov, prenájom priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti,

17. reklamná a propagačná činnosť,

18. vykonávanie administratívnych prác,

19. inžinierska činnosť v strojárenstve a stavebníctve – obstarávateľská činnosť,

20. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva,

21. činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov,

22. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

23. vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti,

24. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

25. informatívne testovanie, merianie, analýzy a kontroly - meranie hluku a vibrácií

26. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

27. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

28. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

29. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

30. kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - meranie hluku a meranie vibrácií

31. posudzovanie vplyvov na životné prostredie - v odbore 2g doprava, 2o ochrana zdravia, 2z hluk a vibrácie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Milan Kamenický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wolkrova 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 16.05.1958, Deň vzniku funkcie: 17.09.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť vo všetkých veciach samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Libor Ládyš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kubelíkova 24, Názov obce: Praha 3, PSČ: 130 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 14.10.1960, Deň vzniku funkcie: 28.09.2005

Meno a priezvisko: Wolfgang Josef Probst, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kiefernstrasse 22, Názov obce: Eichenau, PSČ: 82223 , Štát: Spolková republika Nemecko , Dátum narodenia: 15.06.1944, Deň vzniku funkcie: 28.09.2005

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokuristi konajú a podpisujú za spoločnosť samostatne s pripojením dodatku označujúcim prokúru k svojmu podpisu.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ACCON GMBH, Ingenieurbüro für Schall- und Schwingungstechnik, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gewerbering 5, Názov obce: Greifenberg, PSČ: 86926 , Štát: Spolková republika Nemecko , Iné identifikačné číslo: HRB 20379

Výška vkladu: 2 323,574322 EUR, Rozsah splatenia: 2 323,574322 EUR

Obchodné meno/názov: EKOLA group, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mistrovská 4/558, Názov obce: Praha 10, PSČ: 108 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 639 81 378

Výška vkladu: 2 323,574322 EUR, Rozsah splatenia: 2 323,574322 EUR

Obchodné meno/názov: NORSONIC SLOVENSKO, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letisko M.R. Štefánika 63, Názov obce: Bratislava, PSČ: 820 01 , IČO 31 372 121

Výška vkladu: 2 323,574322 EUR, Rozsah splatenia: 2 323,574322 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 970,722966 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 970,722966 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 23.08.2005 v znení jej dodatku zo dňa 13.09.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1