Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287091

OBCHODNÉ MENO: DUKIN s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 58557/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cígeľská 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 44 788 207

DEŇ ZÁPISU: 26.05.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva,

2. reklamné a propagačné činnosti,

3. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,

6. školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

9. administratívne práce,

10. usporiadanie výstav, trhov, kongresov, sympózií, školeni, seminárov kurzov, kultúrnych a vzdelávacích podujatí,

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

14. Vydavateľská činnosť

15. Čistiace a upratovacie služby

16. Prenájom hnuteľných vecí

17. Sťahovacie služby

18. Prieskum trhu a verejnej mienky

19. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

20. Skladovanie

21. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

22. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

23. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

24. Prípravné práce k realizácii stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing., Mgr. Eva Fodorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 755/5, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 30.10.1983, Deň vzniku funkcie: 26.05.2009

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Fodorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri kockách 380/5, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 01.12.1953, Deň vzniku funkcie: 14.11.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná vo všetkých veciach konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing., Mgr. Eva Fodorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 755/5, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 30.10.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.5.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.08. 2012 o zmene sídla spoločnosti a adresy konateľa a spoločníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1