Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287100

OBCHODNÉ MENO: ERVE Real spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46848/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrušková 24 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 36 802 239

DEŇ ZÁPISU: 10.07.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

2. prenájom priemyselného tovaru,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod),

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod),

5. organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,

6. technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí,

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

8. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

9. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

10. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

11. automatizované spracovanie údajov,

12. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

13. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb,

15. poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva,

16. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

17. zariaďovanie interiérov z vopred vyhotovených dielov,

18. organizovanie reklamných akcií na podporu predaja,

19. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Radovan Vanek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrušková 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 22.05.1969, Deň vzniku funkcie: 10.07.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. K právnym úkonom vykonávaným v písomnej forme pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Radovan Vanek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrušková 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 22.05.1969

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 28.06.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1