Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287087

OBCHODNÉ MENO: DIPLOTRADE, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44405/B

SÍDLO:  Názov obce: Plavecké Podhradie 209, PSČ: 906 36 

IČO: 35 715 189

DEŇ ZÁPISU: 26.03.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

2. - kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

3. - sprostredkovateľská činnosť,

4. - automatizované spracovanie dát,

5. - činnosť účtovných poradcov,

6. - vedenie účtovníctva,

7. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

8. - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností,

9. - výroba, požičiavanie a distribúcia videa,

10. - reklamné činnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Adamec, Bydlisko: Názov obce: Sološnica 13, PSČ: 906 37 , Dátum narodenia: 25.10.1960

Meno a priezvisko: Ján Veľšmíd, Bydlisko: Názov obce: Sološnica 497, PSČ: 906 37 

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Adamec, Bydlisko: Názov obce: Sološnica 13, PSČ: 906 37 , Dátum narodenia: 25.10.1960

Výška vkladu: 3 486,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 486,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ján Velšmid, Bydlisko: Názov obce: Sološnica 497, PSČ: 906 37 , Dátum narodenia: 25.06.1966

Výška vkladu: 3 486,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 486,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.11.1996 v súlade s § 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 21436

2. Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 20.10.199Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.1.1999 v súlade so zák.č. 11/98 Z.z.

3. Prevod obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení dňa 11.12.2000. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.12.2000.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.2002. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.12.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 1.12.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1