Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287083

OBCHODNÉ MENO: DELTA med, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 8760/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrabový chodník 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 

IČO: 31 428 134

DEŇ ZÁPISU: 18.01.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. iný veľkoobchod,

2. sprostredkovanie obchodu,

3. maloobchod so zmiešaným tovarom,

4. veľko-distribúcia liečiv,

5. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia zubného lekárstva v odbore zubné lekárstvo, certifikované pracovné činnosti dentoalveolárna chirurgia, implantológia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Marta Lehotská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Langsfeldova 3356/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 16.08.1957, Deň vzniku funkcie: 18.01.1993

Meno a priezvisko: Dipl. - Inform. Peter Lehotský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Langsfeldova 3356/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 05.12.1982, Deň vzniku funkcie: 21.09.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Marta Lehotská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Langsfeldova 3356/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 16.08.1957

Výška vkladu: 3 984,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 984,000000 EUR

Meno a priezvisko: Dipl. - Inform. Peter Lehotský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Langsfeldova 3356/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 05.12.1982

Výška vkladu: 2 656,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.10.1992 v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 28.9.1994 a dodatok č. 2 zo dňa 23.11.1994. Starý spis: S.r.o. 15623

2. Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.5.1995 Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava zo dňa 27.3.1995 a 28.4.1995 Starý spis: S.r.o. 15623

3. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.10.1997. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 13.10.1997. Starý spis: S.r.o. 15623

4. Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 1.7.1998. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.7.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.1.2004. Ing. Jarmila Hodeková, deň skončenia funkcie: 15.1.2004. Zmena zakladateľskej listiny a jej úplné znenie vo forme notárskej zápisnice č. N 28/2004, Nz 5226/2004 zo dňa 21.1.2004.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.9.2007. Spoločenská zmluva zo dňa 21.9.2007.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1