Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287078

OBCHODNÉ MENO: DABLAN, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 93935/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľovnícka 826/44, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 

IČO: 47 519 215

DEŇ ZÁPISU: 06.11.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

2. Prenájom hnuteľných vecí

3. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

4. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

5. Čistiace a upratovacie služby

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

10. Reklamné a marketingové služby

11. Skladovanie

12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

18. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

19. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

20. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

21. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

22. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

23. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

24. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

25. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

26. Prípravné práce k realizácii stavby

27. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

28. Sťahovacie služby

29. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

30. Prieskum trhu a verejnej mienky

31. Dopravná zdravotná služba

32. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

33. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

34. Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy

35. Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Daniel Kosiba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľovnícka 826/44, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 23.04.1978, Deň vzniku funkcie: 06.11.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Daniel Kosiba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľovnícka 826/44, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 23.04.1978

Výška vkladu: 14 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 14 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 23.10.2013 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jedného spoločníka zo dňa 09.05.2017

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1