Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287079

OBCHODNÉ MENO: DANAKTA spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 801/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrakunská 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 

IČO: 17 316 871

DEŇ ZÁPISU: 30.05.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti,

2. reklamná a propagačná činnosť a jej sprostredkovanie,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. administratívne práce,

5. organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

6. vedenie účtovníctva,

7. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

9. marketing a prieskum trhu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Stefan Petö, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Breslaugade 10, Názov obce: Kodaň, PSČ: 2300 , Štát: Dánske kráľovstvo , Dátum narodenia: 07.06.1954, Deň vzniku funkcie: 29.04.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci konatelia spoločnosti samostatne tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Gabriela Belanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kataríny Brúderovej 38, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 10.04.1979, Deň vzniku funkcie: 20.10.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Pri písomných úkonoch pripojí prokurista k obchodnému menu spoločnosti dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: MADAN s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrakunská 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , IČO 35 879 084

Výška vkladu:  111 200,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  111 200,000000 EUR

Obchodné meno/názov: PETDAN s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrakunská 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , IČO 35 926 121

Výška vkladu:  111 200,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  111 200,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   222 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   222 400,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 29.5.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 1389

2. Zmena zakladateľskej listiny č. N 266/92, Nz 252/98 zo dňa 13.10.1992 v súlade so Zák. č. 513/91 Zb. Živnostenský list č. 7083/92 - Ž/Eb zo dňa 1.12.1992 vydaný Obvodným úradom Bratislava I.

3. Notárska zápisnica N 253/97, Nz 250/97 zo dňa 15.5.1997 a spoločenskú zmluvu zo dňa 16.5.1997 v zmysle ust. Zák. č. 5136/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 1389

4. Spoločenská zmmluva bola upravená v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z. jej dodatkom č. 1 zo dňa 29.5.1998 a dodatkom zo dňa 4.9.1998.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenis zo dňa 9.12.1998. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 9.12.1998.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 9.7.2001, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 1.8.2001.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2004, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu Štefana Petö. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2004, na ktorom bolo prijaté nové znenie spoločenskej zmluvy.

8. Zápisnica o valnom zhromaždení spoločnosti zo dňa 28.09.2004.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2005.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.10.2005.

11. Rozhodnutie spoločníkov pre rollam zo dňa 7.3.2007.

12. Zápisnica o valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti zo dňa 10.03.2008.

13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.05.2013.

14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2013.

15. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.02.2014.

16. Zápisnica o valnom zhromaždení zo dňa 26.02.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1