Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287075

OBCHODNÉ MENO: ČAJKOVSKÝ alfa spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17724/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 

IČO: 35 750 944

DEŇ ZÁPISU: 05.08.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

3. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

4. - obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

5. - poradenská činnosť v oblasti nehnuteľností,

6. - prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dipl.Ing. Michael JAHN, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Isoppgasse 23, Názov obce: Wien, PSČ: A-1230 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 16.09.1962

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti je jej štatutárny zástupca, vystupuje a koná v jej mene navonok a je oprávnený podpisovať za ňu vo všetkých veciach, samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Jahn Development & Consulting GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Isoppgasse 23, Názov obce: Wien, PSČ: A-1230 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN149292y

Výška vkladu:  132 776,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  132 776,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   132 776,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   132 776,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 251/98, Nz 249/98 napísanej dňa 18.6.1998 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou doplnenou pokračujúcou notárskou zápisnicou č. N 251/98, Nz 249/98 zo dňa 27.7.1998 v zmysle ust. §§ 57, 105-153 zák.č. 513/1991 Zb., v znení zákona č. 11/1998 Z.z.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12,8,1998, notárska zápisnica N 494/98, Nz 492/98 zo dňa 2,9,1998, v zmysle zák.č.11/98 Z.z.

3. Doplnok k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice č. N 63/2001, Nz 63/2001 dňa 7.2.2001.

4. Prokúra: Ing. Vladimír Weiser, r.č. xxxxxx/xxxx - deň vzniku funkcie: 12.2.2002 Notárska zápisnica č. N 98/2002, Nz 98/2002 zo dňa 12.2.2002.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2009.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.02.2017.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.06.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1