Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287077

OBCHODNÉ MENO: DAB System, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41325/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazová 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 36 616 338

DEŇ ZÁPISU: 01.07.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,

4. činnosť účtovných a ekonomických poradcov,

5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

6. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. prieskum trhu a verejnej mienky,

9. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

10. organizovanie výstav, kultúrnych a športových podujatí, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,

11. administratívne služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb,

12. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

13. inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

14. prekladateľské a tlmočnícke služby v rozsahu voľnej živnosti,

15. automatizované spracovanie dát,

16. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,

17. počítačové služby,

18. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

19. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

20. čistiace a upratovacie služby,

21. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

22. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

23. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humánnych vied,

24. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

25. prenájom hnuteľných vecí,

26. údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov,

27. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení,

28. inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie,

29. projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení,

30. oprava a údržba elektronických registračných pokladníc,

31. výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov,

32. výroba strojov a prístrojov pre domácnosť,

33. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

34. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ulbricht, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazová 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 01.11.1970, Deň vzniku funkcie: 07.01.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Ulbricht, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazová 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 01.11.1970

Výška vkladu: 26 801,000000 EUR, Rozsah splatenia: 26 801,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. arch. Miroslav Ulbricht, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banícka 1732/14, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 13.03.1972

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  27 551,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  27 551,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.06.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.02.2007.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.01.2014.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.06.2014. Zmena obchodného mena spoločnosti z TUBBY, s.r.o. na DAB System, s. r. o.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.02.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1