Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287064

OBCHODNÉ MENO: CAROUSELS AND CARNIVALS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57341/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 12 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 

IČO: 44 605 072

DEŇ ZÁPISU: 13.03.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. reklamné a marketingové služby,

2. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. výroba fotochemického materiálu a nenahraných nosičov záznamov,

5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

6. vydavateľská činnosť,

7. počítačové služby,

8. prenájom hnuteľných vecí,

9. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,

10. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

12. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

13. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie,

14. vedenie účtovníctva,

15. optimalizácia prepravných ciest- logistické služby,

16. čistiace a upratovacie služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marek Lachkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 04.02.1973, Deň vzniku funkcie: 13.03.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ/konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne, pričom podpisujú v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miriam Lachkovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konventná 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 14.11.1976

Výška vkladu: 2 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Marek Lachkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 04.02.1973

Výška vkladu: 5 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.01.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.07.2009.

3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.05.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1