Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287065

OBCHODNÉ MENO: CARTATTOO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47780/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orechová 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 

IČO: 36 829 684

DEŇ ZÁPISU: 08.09.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. public relations - služby v oblasti styku s verejnosťou,

2. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

3. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

4. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. inzertná činnosť,

6. technicko - organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov v rozsahu voľnej živnosti,

7. administratívne práce,

8. kopírovacie a rozmnožovacie služby,

9. automatizované spracovanie údajov,

10. prieskum trhu a verejnej mienky,

11. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

13. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

14. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

15. grafické práce na počítači podľa predlohy,

16. prenájom motorových vozidiel v rozsahu voľnej živnosti,

17. prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti,

18. písmomaliarske a aranžérske práce v rozsahu voľnej živnosti,

19. vytváranie dizajnov v zmysle zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch,

20. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

21. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

22. Fotografické služby

23. Športová činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Alexandra Kaiser, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orechová 10563/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 08.08.1985, Deň vzniku funkcie: 16.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Dávid Kaiser, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orechová 10563/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 28.07.1976

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.8.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.4.2010.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.06.2015

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1