Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287062

OBCHODNÉ MENO: CADIS, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 104017/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Biskupická 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 

IČO: 35 682 639

DEŇ ZÁPISU: 22.01.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poskytovanie software,

2. - automatizované spracovanie dát,

3. - poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky,

4. - sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb,

5. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,

6. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

8. počítačové služby,

9. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

10. návrh a optimalizácia informačných technológií,

11. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín,

12. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,

13. vydavateľská činnosť,

14. prieskum trhu,

15. reklamná a propagačná činnosť,

16. prenájom hnuteľných vecí,

17. administratívne služby,

18. organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení,

19. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

20. administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovávaním a zoraďovaním informácií,

21. manuálny zber údajov pre automatizované spracovanie dát,

22. geodetické a kartografické práce,

23. sprostredkovanie zamestnania za úhradu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Adamík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): CARRER COMA DEL COLAT Xalet Núm. 4, Názov obce: LA MASSANA, Štát: Andorrské kniežatstvo , Dátum narodenia: 12.05.1958, Deň vzniku funkcie: 26.05.2008

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Hinka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Azalková 766/1, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 13.01.1985, Deň vzniku funkcie: 14.02.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosť zastupuje a za ňu sa navonok podpisuje samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Adamík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): CARRER COMA DEL COLAT Xalet Núm. 4, Názov obce: LA MASSANA, Štát: Andorrské kniežatstvo , Dátum narodenia: 12.05.1958

Výška vkladu: 58 090,000000 EUR, Rozsah splatenia: 58 090,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  58 090,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  58 090,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva zo dňa 9.10.1995 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 17198

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 1.12.1997. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.12.1997. Stary spis: S.r.o. 17198

3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.6.1999.

4. Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 12.10.1999. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.10.1999.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2001. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.1.2002.

6. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve z 9.7.2003, zápisnica z valného zhromaždenia z 12.6.2003.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.08.2007 o zmene obchodného mana na LOMBARDIUS, s.r.o..

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.1.2008.

9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.5.2008 o 9,00 hod. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.5.2008 o 10,00 hod. Zmena obchodného mena z LOMBARDIUS, s.r.o. na nové CADIS, s. r. o..

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.10.2008.

11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2008.

12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2010

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1