Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287060

OBCHODNÉ MENO: BRONBA s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 83190/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 46, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 

IČO: 46 788 972

DEŇ ZÁPISU: 03.08.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

3. prípravné práce k realizácii stavby,

4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

9. reklamné a marketingové služby,

10. prenájom hnuteľných vecí,

11. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zuzana Chrenková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vieska 142, Názov obce: Radošovce, PSČ: 908 63 , Dátum narodenia: 07.11.1992, Deň vzniku funkcie: 03.08.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zuzana Chrenková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kátov 192, Názov obce: Kátov, PSČ: 908 49 , Dátum narodenia: 07.11.1992

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Andrej Vnuk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 900/11, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01 , Dátum narodenia: 01.08.1990

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.07.2012 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.09.2017.

3. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.09.2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1