Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287052

OBCHODNÉ MENO: Bene reality s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 78148/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 295, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 46 474 285

DEŇ ZÁPISU: 28.12.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť),

2. prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

3. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Stacho, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 270/20, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 16.03.1954, Deň vzniku funkcie: 14.10.2022

Meno a priezvisko: Darina Stachová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 270/20, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 14.12.1970, Deň vzniku funkcie: 14.10.2022

Meno a priezvisko: Miriam Stachová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 270/20, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 17.12.2000, Deň vzniku funkcie: 14.10.2022

Meno a priezvisko: Miroslav Stacho, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 270/20, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 11.07.2002, Deň vzniku funkcie: 14.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Stacho, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 270/20, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 16.03.1954

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 07.12.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1