Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287056

OBCHODNÉ MENO: BlackPink jewelry s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 131150/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribišova 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 8č1 05 

IČO: 51 888 742

DEŇ ZÁPISU: 05.09.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )

2. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )

3. spostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosti v oblasti služieb

5. sprostredkovateľská činnost v oblasti výroby

6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. administratívne služby

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. vedenie účtovníctva

10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. čistiace a upratovacie služby

12. prieskum trhu a verejnej mienky

13. reklamné a marketingové služby

14. organizovanie športových, kultnúrnych a iných spoločenských podujatí

15. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

16. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. dizajnérske činnosti

18. výroba bižutérie a suvenírov

19. poskytovanie služiev v poľnohospodárstve a záhradníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Lucia Grmanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribišova 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 18.07.1990, Deň vzniku funkcie: 05.09.2018

Meno a priezvisko: Mária Štubňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Sekvojou 1343/45, Názov obce: Nová Baňa, PSČ: 968 01 , Dátum narodenia: 20.06.1985, Deň vzniku funkcie: 05.09.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne. Každý konateľ podisuje za Spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Lucia Grmanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribišova 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 18.07.1990

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mária Štubňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Sekvojou 1343/45, Názov obce: Nová Baňa, PSČ: 968 01 , Dátum narodenia: 20.06.1985

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.07.2018 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1