Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287053

OBCHODNÉ MENO: Betana, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47651/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prešovská 59 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 

IČO: 36 825 565

DEŇ ZÁPISU: 31.08.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

5. leasingové služby v rozsahu voľnej živnosti,

6. reklamná a propagačná činnosť,

7. prieskum trhu,

8. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti,

9. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,

10. automatizované spracovanie dát,

11. poskytovanie verejne dostupných informácií prostredníctvom intemetu,

12. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

13. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

14. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Ingrid Jablonická, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Slobody 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 26.08.1976, Deň vzniku funkcie: 31.08.2007

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Jablonický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Slobody 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 27.05.1969, Deň vzniku funkcie: 31.08.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Ingrid Jablonická, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Slobody 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 26.08.1976

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Jablonický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Slobody 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 27.05.1969

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 09.08.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1