Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287048

OBCHODNÉ MENO: AVE VITA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38405/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 

IČO: 35 965 827

DEŇ ZÁPISU: 26.11.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,

4. prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti,

5. organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských podujatí, kurzov, seminárov a školení,

6. lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. preklady a tlmočenie z/do jazyka slovenského, nemeckého, talianského,

10. reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

11. poradenská a konzultačná činnosť vo výpočtovej technike,

12. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v odbore všeobecné lekárstvo,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Andrea Elanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Zúbka 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 23.07.1970, Deň vzniku funkcie: 01.02.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: MUDr. Andrej Elan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Zúbka 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 12.05.1969, Deň vzniku funkcie: 01.02.2014

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený zastupovať spoločnosť a podpisovať za ňu samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Andrea Elanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Zúbka 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 23.07.1970

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 09.11.2005 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 02.12.2005, č.: 103843/2005-ZDR/2.

3. Rozhodutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 17.01.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1