Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287055

OBCHODNÉ MENO: BIMARK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 100627/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 21, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 47 496 746

DEŇ ZÁPISU: 27.11.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Počítačové služby

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Administratívne služby

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Reklamné a marketingové služby

9. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie s konštruovanie elektrických zariadení

12. Dizajnérske činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. arch. Lucia Ďurkovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikova 4454/9, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 04.07.1991, Deň vzniku funkcie: 15.10.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. arch. Lucia Ďurkovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikova 4454/9, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 04.07.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.10.2018. Zmena obchodného mena z pôvodného Ajti s. r. o. na nové BIMARK s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1