Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287041

OBCHODNÉ MENO: Arthur WELTER Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34641/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diaľničná cesta 23, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 

IČO: 35 917 776

DEŇ ZÁPISU: 25.01.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vnútroštátna nákladná cestná doprava,

2. predaj motorových vozidiel a používaných automobilov,

3. predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel,

4. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

5. nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

6. nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod),

7. medzinárodná nákladná cestná doprava,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Marianne WELTER, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue de Leudelange 12, Názov obce: Luxemburg, PSČ: L-1934 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Dátum narodenia: 15.03.1968, Deň vzniku funkcie: 25.01.2005

Meno a priezvisko: Viviane WELTER, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue de Leudelange 10, Názov obce: Luxemburg, PSČ: L-1934 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Dátum narodenia: 15.04.1965, Deň vzniku funkcie: 25.01.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. V mene spoločnosti konajú konatelia tak, že aspoň jeden z konateľov k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis podľa podpisového vzoru.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: MAW Invest S.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Nicolas Brosius 9, Názov obce: Leudelange, PSČ: L-3372 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B173975

Výška vkladu: 11 285,930000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 11 285,930000 EUR

Obchodné meno/názov: AW Invest S.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Nicolas Brosius 9, Názov obce: Leudelange, PSČ: L-3372 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B173986

Výška vkladu: 33 857,800000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 33 857,800000 EUR

Obchodné meno/názov: VIW Invest S.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Nicolas Brosius 9, Názov obce: Leudelange, PSČ: L-3372 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B173977

Výška vkladu: 11 285,930000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 11 285,930000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  56 429,660000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  56 429,660000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18. 11. 2004 podľa § 57, §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.7.2009. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.8.2009.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2010. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 02.06.2010.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1