Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287031

OBCHODNÉ MENO: ADA SK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 84806/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 46 878 840

DEŇ ZÁPISU: 19.10.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

3. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/

4. Počítačové služby

5. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

6. Skladovanie

7. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

8. Služby požičovní

9. Donášková služba

10. Čistiace a upratovacie práce

11. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

13. Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb

14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

15. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

16. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

19. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

20. Organizovanie kurzov, školení a seminárov

21. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

22. Administratívne služby

23. Sťahovacie služby

24. Reklamné a marketingové služby

25. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

26. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

27. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

28. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

29. Prípravné práce k realizácii stavieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Hayrullah Altinok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 15.03.1970, Deň vzniku funkcie: 22.01.2013

Meno a priezvisko: Ing. Adriana Uhríková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 05 , Dátum narodenia: 06.01.1970, Deň vzniku funkcie: 22.01.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Adriana Uhríková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 46, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 06.01.1970

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Hayrullah Altinok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 15.03.1970

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 11.12.2017

Vstup do likvidácie - popis: Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 24.08.2017, č. k. 32CbR/276/2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.12.2017 bola obchodná spoločnosť ADA SK s.r.o. zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor.

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Ing. Adriana Uhríková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 46, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , Dátum narodenia: 06.01.1970, Deň vzniku funkcie: 11.12.2017

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácií v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 11.12.2017

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.10.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.01.2013 a 22.01.2013. Zmena obchodného mena spoločnosti z NATY s. r. o. na ADA SK s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1