Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287027

OBCHODNÉ MENO: A GYN s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42147/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 10A/15950, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 

IČO: 36 670 651

DEŇ ZÁPISU: 05.09.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná a propagačná činnosť,

5. prekladateľské a tlmočnícke služby,

6. organizovanie školení, kurzov, seminárov a vzdelávacích podujatí,

7. automatizované spracovanie dát,

8. ambulancia v odboroch gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

9. výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - trenér tenisu, jachtingu a windsurfingu,

10. prevádzkovanie kultúrnych, spoločesnkých a zábavných zariadení,

11. prevádzkovanie športových zariadení,

12. služby požičovní

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Dagmar Psalmanová, Ph.D., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveské rameno 3498/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 06.09.1964, Deň vzniku funkcie: 05.09.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ zastupuje spoločnosť navonok a koná v jej mene samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Ružička, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 10A/15950, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 27.04.1992, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Vykonáva všetky právne úkony, ktoré súvisia s prevádzkou spoločnosti. Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Dagmar Psalmanová, Ph.D., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveské rameno 3498/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 06.09.1964

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.05.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.07.2010

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1