Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287253

OBCHODNÉ MENO: u.Holding a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6478/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Detvianska 7516/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 

IČO: 47 811 544

DEŇ ZÁPISU: 19.06.2014

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

3. Prieskum trhu a verejnej mienky

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. Reklamné a marketingové služby

7. Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností

8. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

11. Faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Martin Krampl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Kolíske 9155/62, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 14.11.1964, Deň vzniku funkcie: 21.01.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ján Krampl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri kolíske 60, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 09.06.1967, Deň vzniku funkcie: 11.11.2016

Meno a priezvisko: Ing. Ján Krampl, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri kolíske 64, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 20.02.1940, Deň vzniku funkcie: 11.11.2016

Meno a priezvisko: Mgr. Fedor Hässler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za školou 1448/1, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 25.01.1990, Deň vzniku funkcie: 21.01.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: VG Capital S.à r.l., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jean Piret 1, Názov obce: Luxemburg, PSČ: 2350 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B246479

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  2 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: žiadne

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: MC Slovakia, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Uršulínska 6665, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 , IČO 35 799 102

Obchodné meno/názov: UNS a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , IČO 35 947 209

Obchodné meno/názov: PHC garáže s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , IČO 36 694 436

Obchodné meno/názov: SQN s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Detvianska 7516/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , IČO 45 543 160

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 29.05.2014 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.08.2014.

3. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1298/2016, Nz 57565/2016, NCRIs 58549/2016 zo dňa 14.12. 2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1