Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287266

OBCHODNÉ MENO: VÝVRATY, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5406/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 46 328 939

DEŇ ZÁPISU: 23.09.2011

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

6. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,

7. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá,

8. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,

9. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,

10. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

12. podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na ďalšie spracovanie a predaj,

13. nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva,

14. vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Andrej Berdis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vislanka 2, Názov obce: Ľubotín, PSČ: 065 41 , Dátum narodenia: 29.11.1974, Deň vzniku funkcie: 26.10.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a priezvisku podpisujúci pripojí svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Peter Turek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarmočná 23, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 02.11.1974, Deň vzniku funkcie: 26.10.2018

Meno a priezvisko: JUDr. Ján Malovec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Juraja Slottu 21, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 06.05.1979, Deň vzniku funkcie: 26.10.2018

Meno a priezvisko: Pavol Tomala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichý Potok 134, Názov obce: Brezovica, PSČ: 082 74 , Dátum narodenia: 20.11.1992, Deň vzniku funkcie: 01.09.2022

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: JUDr. Valeria Haščáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Holom vrchu 8307/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 20.10.1973

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   112 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   112 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená spôsobom upraveným v Stanovách spoločnosti.

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  8 700,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená spôsobom upraveným v Stanovách spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 12.8.2011 do notárskej zápisnice N 439/2011, Nz 29757/2011, NCRls 30491/2011 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2014 vo forme notárskej zápisnice N 78/2014, Nz 11306/2014, NCRIs 11501/2014.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.02.2018 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 34/2018, Nz 4977/2018, NCRIs 5062/2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1