Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287094

OBCHODNÉ MENO: e-Dome a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6152/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 47 256 265

DEŇ ZÁPISU: 19.12.2014

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti

4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom

5. obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu

6. organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti

7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, ekonomické a organizačné poradenstvo

8. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

9. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

10. prípravné práce k realizácii stavby

11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. prenájom hnuteľných vecí

14. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

15. počítačové služby

16. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

17. vydavateľská činnosť

18. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technckých vied

19. výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií

20. Energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov

21. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

22. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby

23. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby

24. činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb - I1

25. poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

26. kancelárske a administratívne práce

27. automatizované spracovanie dát

28. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

29. poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie

30. výkon činnosti energetického audítora

31. poskytovanie podpornej energetickej služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Pavol Fraňo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Škrábkových 896/1, Názov obce: Praha 9, PSČ: 19900 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 26.09.1983, Deň vzniku funkcie: 15.04.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Gabriela Hetényiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúpeľná 27/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 02.08.1983, Deň vzniku funkcie: 02.12.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Juraj Šebo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna ulica 7420/14, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05 , Dátum narodenia: 07.09.1982, Deň vzniku funkcie: 15.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene Spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripoja členovia predstavenstva svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Kamil Čermák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rohanské nábřeží 657/7, Názov obce: Karlín, Praha 8, PSČ: 186 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 12.09.1970, Deň vzniku funkcie: 13.05.2019

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Kestler, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 6442/24, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 13.05.1962, Deň vzniku funkcie: 08.10.2020

Meno a priezvisko: Rudolf Sihlovec, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dubíkova 173/42, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 01.06.1973, Deň vzniku funkcie: 08.10.2020

Meno a priezvisko: JUDr. Naďa Hartmann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova ul. 147/35, Názov obce: Levice, PSČ: 934 05 , Dátum narodenia: 26.07.1984, Deň vzniku funkcie: 17.12.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   150,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevod akcií Spoločnosti sa do 30.06.2050 vyžaduje súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: e-Dome s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , IČO 47 256 273

Obchodné meno/názov: SoftCon Services, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , IČO 44 464 363

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva zo dňa 16.12.2014.

2. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2014.

3. Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti zo dňa 07.05.2015 o zmene právnej formy spoločnosti e-Dome Services s. r. o. zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť e-Dome Services a. s.

4. Notárska zápisnica č. N 291/2015, Nz 18305/2015, NCRls 18731/2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2015.

5. Zmluva o zlúčení N 368/2015, Nz 25719/2015, NCRls 26300/2015 zo dňa 23.07.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1