Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287193

OBCHODNÉ MENO: P R O B U G A S a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6048/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. 1. mája 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 47 695 421

DEŇ ZÁPISU: 01.03.2014

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konešnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. prenájom hnuteľných vecí

8. reklamné a marketingové služby

9. pohonné látky a ropa - prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,

10. Skladovanie

11. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

12. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Faktoring a forfaiting

14. Administratívne služby

15. Predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách

16. Predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob

17. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

18. Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických a tlakových

19. Maloobchod a veľkoobchod s náhradnými dielmi a príslušenstvom pre motocykle, motorové vozidlá, kamióny, autobusy a veľké stavebné stroje.

20. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

21. Vedenie účtovníctva

22. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

23. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Lucinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 27, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 03.04.1971, Deň vzniku funkcie: 01.04.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Michal Galis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kmeťovo námestie 2796/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 12.01.1993, Deň vzniku funkcie: 03.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dušan Knapčok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C. Majerníka 4672/13, Názov obce: Martin-Košúty, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 03.01.1968, Deň vzniku funkcie: 27.10.2014

Meno a priezvisko: Ing. Peter Vašíček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 52/8, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 15.01.1990, Deň vzniku funkcie: 30.01.2018

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Šišmiš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná 70, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 22.10.1962, Deň vzniku funkcie: 09.02.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Central Energy Holding B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rotterdam Airportplein 22, Názov obce: Rotterdam, PSČ: 3045 AP , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 57203288

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 25 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: P R O B U G A S a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 23, Názov obce: Bratislava 25, PSČ: 829 81 , IČO 17 321 981

Obchodné meno/názov: PROBUGAS SPV SK1, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudohorská 33, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , IČO 51 197 901

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 630/2014, Nz 47030/2014, NCRls 48005/2014 zo dňa 24.11.2014.

2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.01.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1