Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287242

OBCHODNÉ MENO: TAM Properties III., a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4321/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 

IČO: 43 851 169

DEŇ ZÁPISU: 30.11.2007

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,

2. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

3. predaj nehnuteľností,

4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností,

5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností - obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností,

6. správa nehnuteľností - obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ingrid Verešová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Centrálna ulica 221/179, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 25.11.1974, Deň vzniku funkcie: 01.04.2018

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Medveď, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rubínová 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 52 , Dátum narodenia: 16.04.1977, Deň vzniku funkcie: 27.11.2018

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Andrej Lehocký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morušová 423/17, Názov obce: Bratislava - mestká časť Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 11.06.1980, Deň vzniku funkcie: 01.08.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Martin Ďuriančik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Blaha 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 31.05.1975, Deň vzniku funkcie: 15.09.2012

Meno a priezvisko: Ing Michal Májek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Frankovská 14178/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 24.05.1984, Deň vzniku funkcie: 20.10.2016

Meno a priezvisko: Mgr. Marek Prokopec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivničná 1321/40, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 04.03.1976, Deň vzniku funkcie: 20.10.2016

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. - Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., RealitnýFond o.p.f., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , IČO 35 742 968

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 750 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 750 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  57 502,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N 6303/2007, Nz 46897/2007 dňa 15.11.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Notárska zápisnica N 252/2008, Nz 2589/2008, NCRls 2585/2008 zo dňa 22.1.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.1.2008.

3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.3.2008.

4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.05.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 3509/2008 Nz 21886/2008 v znení opravnej doložky k notárskej zápisnice zo dňa 11.06.2008 - prepočet základného imania na menu Euro, zvýšenie základného imania.

5. Notárska zápisnica N 882/2009, Nz 8252/2009 zo dňa 16.03.2009. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 9.3.2009.

6. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 28.7.2010.

7. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 14.09.2010.

8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.09.2012. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.09.2012.

9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.06. 2014.

10. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 21.06.2017.

11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.03.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1