Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287179

OBCHODNÉ MENO: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3518/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúbravská cesta 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 

IČO: 35 919 001

DEŇ ZÁPISU: 01.02.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. zabezpečovanie výroby, distribúcie a predaja nálepiek za používanie vymedzených úsekov diaľníc a vyberanie poplatkov za používanie týchto komunikácií pre niektoré vozidlá podľa osobitného predpisu,

2. zabezpečovanie prípravy, realizácie opráv a výstavby diaľníc,

3. udžiavanie ciest I. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, a to na základe zmluvy uzavretej so správcom cesty I. triedy,

4. udžiavanie ciest II. a III. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, a to na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom alebo správcom cesty II. a III. triedy,

5. prevádzkovanie diaľníc vo vlastníctve spoločnosti,

6. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,

7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

8. poradenská činnosť v oblasti personálneho managementu okrem presonálneho leasingu,

9. pohostinská činnosť,

10. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,

11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),

12. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

13. zimná a letná údržba komunikácií,

14. služby špeciálnymi vozidlami - práce s autožeriavom, preprava betónu domiešavačom,

15. manipulácia s tovarom,

16. prípravné práce pre stavbu - výkopové, zemné a búracie práce,

17. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

18. meranie celkovej hmotnosti a nápravového zaťaženia cestných vozidiel,

19. geodetické a kartografické činnosti,

20. nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom,

21. školiaca a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

22. automatizované spracovanie údajov,

23. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

24. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť,

25. verejné obstarávanie,

26. reklamná a propagačná činnosť,

27. fotografické služby,

28. administratívne služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb,

29. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

30. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

31. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,

32. vedenie účtovníctva,

33. skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov,

34. odťahová služba motorových vozidiel s výnimkou prevozu vozidiel na ložnom priestore nákladných vozidiel,

35. výkon činnosti stavebného dozoru,

36. prevádzkovanie verejných vodovodov II. a III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií II. a III. kategórie,

37. administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií,

38. poskytovanie verejne dostupných informácií,

39. vykonávanie doprovodu prepráv ťažkého a nadrozmerného nákladu okrem činnosti vykonávanej orgánmi polície,

40. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

41. správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu správa bytového/nebytového fondu,

42. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

43. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

44. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

45. prevádzkovanie športových zariadení,

46. prenájom hnuteľných vecí,

47. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

48. činnosť vykonávaná banským spôsobom: podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250m3

49. činnosť vykonávaná banským spôsobom: práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce)

50. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

51. získavanie, zaznamenávanie, zhromažďovanie, spracúvanie, využívanie, uchovávanie a poskytovanie informácií a údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Ivanco, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gazdovský rad 22/48, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 24.09.1976, Deň vzniku funkcie: 09.10.2020

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Peťko, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 16160/1C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 10.07.1981, Deň vzniku funkcie: 09.10.2020

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinská 1095/16, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 18.04.1962, Deň vzniku funkcie: 18.05.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Beňo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jabloňová 17205/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 10.08.1977, Deň vzniku funkcie: 18.05.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Novotná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pernecká 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 02.06.1976, Deň vzniku funkcie: 12.10.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Bariak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovniankova 1658/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , Dátum narodenia: 16.06.1972, Deň vzniku funkcie: 12.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a k menám a funkciám v spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Dušenka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Prídavka 4847/4, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 26.02.1967, Deň vzniku funkcie: 13.05.2020

Meno a priezvisko: Ing. Viera Šoltysová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinkovo 16, Názov obce: Kalinkovo, PSČ: 900 43 , Dátum narodenia: 09.06.1968, Deň vzniku funkcie: 13.05.2020

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Grňo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 734/10, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 23.02.1956, Deň vzniku funkcie: 13.05.2020

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Horváth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod zlatým Brehom 783/13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 28.01.1965, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020

Meno a priezvisko: Róbert Werškov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dedinská 101, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05 , Dátum narodenia: 18.09.1967, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestia Slobody 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 810 05 , IČO 30 416 094

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  3 397 968 747,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  3 397 968 747,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  2 988 310 098,000000 EUR 

Počet: 6 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  3 320,000000 EUR 

Počet: 165 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  33 194,000000 EUR 

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:   150 772 243,000000 EUR 

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:   100 000 000,000000 EUR 

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:   120 000 000,000000 EUR 

Počet: 19 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  1 000 000,000000 EUR 

Počet: 15 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  33 194,000000 EUR 

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  4 600,000000 EUR 

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  3 320,000000 EUR 

Počet: 13 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  1 000 000,000000 EUR 

Počet: 26 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  33 194,000000 EUR 

Počet: 4 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  4 600,000000 EUR 

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  2 202,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ), Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letisko 490, Názov obce: Dolný Hričov, PSČ: 013 41 , IČO 43 861 105

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice dňa 25.01.2005, N 28/2005, Nz 3164/2005, NCRIs 3246/2005 bez výzvy na upisovanie akcií v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade so z.č. 639/2004 Z.z. o Národnej diaľničnej spoločnosti.

2. Notárska zápisnica N 30/2005, Nz 22447/2005, NCRls 22155/2005 zo dňa 19.5.2005.

3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2006. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 7/2006, Nz 3517/2006, NCRls 3498/2006 zo dňa 31.01.2006.

4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.02.2006.

5. Notárska zápisnica N 1/2007, Nz 162/2007 zo dňa 03.01.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti - zvýšenie základného imania, zmena stanov.

6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.01.2007.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.8.2007.

8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.09.2007.

9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2008.

10. Rozhodnutie jediného akcionára formou notárskej zápisnice N 41/2008, Nz 20123/2008 zo dňa 14.5.2008.

11. Notárska zápisnica N 63/2008, Nz 27450/2008 zo dňa 26.06.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.09.2008.

13. Výpis zo zápisnice z 22. zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.11.2008. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.11.2008.

14. Notárska zápisnica N 46/2009, Nz 12085/2009 zo dňa 16.04.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.05.2009.

16. Notárska zápisnica č. N 162/2009, Nz 54727/2009, NCRls 55375/2009 zo dňa 22.12.2009.

17. Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami.

18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.06.2010, spísané vo forme Notárskej zápisnice N 212/2010, Nz 21575/2010.

19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.07.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.07.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.07.2010.

20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2010.

21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.9.2010.

22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.10.2010

23. Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 11.11.2010, zo dňa 22.11.2010

24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2011.

25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.03.2011.

26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2011.

27. Rozhodnutie predstavenstva č. 123/2011 zo dňa 30.09.2011.

28. Notárska zápisnica N 704/2011, Nz 29534/2011, NCRIs 30263/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2011 - zvýšenie základného imania

29. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2011.

30. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.1.2012

31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.04.2012.

32. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.07.2012.

33. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2012.

34. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.10.2012.

35. Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 29.04. 2014 a 20.05. 2014.

36. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.03.2016 a Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.04.2016.

37. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.06. 2016.

38. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.12.2016 a 21.12.2016.

39. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.01.2017.

40. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 313/2018, Nz 8562/2018, NCRIs 8711/2018 zo dňa 19.03. 2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1