Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287185

OBCHODNÉ MENO: NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3434/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 4/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 35 902 981

DEŇ ZÁPISU: 08.10.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Miroslava Jandorfová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nerudova 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 23.04.1975, Deň vzniku funkcie: 06.06.2019

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Buštík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studenohorská 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 11.04.1975, Deň vzniku funkcie: 06.06.2019

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Martin Višňovský, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tibenského 10777/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 03.10.1977, Deň vzniku funkcie: 26.10.2019

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Dúcky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tabaková 2954/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 08.04.1975, Deň vzniku funkcie: 06.09.2019

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Šterbák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárovská 9/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 21.06.1978, Deň vzniku funkcie: 24.06.2021

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Brudňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V záhradách 2028/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 23.11.1967, Deň vzniku funkcie: 24.06.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Boris Fošnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kozia 5903/42A, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 19.05.1979, Deň vzniku funkcie: 07.03.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Jung, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jura Hronca 3126/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 29.03.1977, Deň vzniku funkcie: 15.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Bartholomeus Odilia Petrus Frijns, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doornstraat 168-A, Názov obce: Den Haag, PSČ: 2584AP , Štát: Holandské kráľovstvo , Dátum narodenia: 31.05.1971, Deň vzniku funkcie: 26.09.2019

Meno a priezvisko: Renata Jadwiga Kulej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sasidzka 12, Názov obce: Krakov, PSČ: 30-385 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 15.10.1973, Deň vzniku funkcie: 15.01.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Eva Hajná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moskovská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 29.09.1970, Deň vzniku funkcie: 26.05.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: NN Životná poisťovňa, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 4/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 35 691 999

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 023 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 023 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 11792 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:   850,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Sympatia- Pohoda, d.s.s., a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý trh 2/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 , IČO 35 904 437

Obchodné meno/názov: AEGON, d.s.s., a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 106, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , IČO 35 902 612

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 180/04, Nz 51064/04 spísanej dňa 17.9.2004 notárom JUDr. Folbovou v znení Dodatku č. 1,2,3 v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka.

2. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2005 vo forme notárskej zápisnice N 54/2005, Nz 8858/2005, NCRls 8753/2005 spísanej JUDr. Oľgou Folbovou, notárkou.

3. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.7.2005

4. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 2084/ 2005, Nz 62076/ 2005, NCRIs 61289/ 2005 o zlúčení so spoločnosťou Sympatia- Pohoda, d.s.s., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 904 437, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3444/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 2085/2005, Nz 62115/2005 JUDr. Tomášom Leškovským dňa 09. 12. 2005. Spoločnosť ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti Sympatia- Pohoda, d.s.s., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 904 437, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3444/B, a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 31.12.2005.

5. Zvýšenie základného imnia rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 13. 04. 2006 spísané vo forme notárskej zápisnice N 26/2006, NZ 14373/2006, NCRIs 14310/2006 zo 654.500.000,- Sk na 854.500.000,- Sk.

6. Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.09.2006

7. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.02.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 827/2007, Nz 6335/2007, na ktorom bola schválená zmena stanov - zmena sídla spoločnosti.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 06.06.2007 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 3382/2007, Nz 22850/2007, NCRls 22732/2007 spísanej dňa 11.06.2007.

9. Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 25.07.2007 o zmene adresy trvalého pobytu člena predstavenstva.

10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.2007.

11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.02.2008.

12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.5.2008. Notárska zápisnica N 107/2008, Nz 25771/2008, NCRls 25490/2008 napísaná dňa 17.6.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia.

13. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.8.2009.

14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.11.2009.

15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2010.

16. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.04.2010.

17. Notárska zápisnica N 390/2010, Nz 23530/2010 zo dňa 30.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.10.2010

19. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.12.2011

20. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.1.2012

21. Zmena povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti (t.j. zmena povolenia pôvodne udeleného rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT - 002/2004/PDSS zo dňa 22. septembra 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. septembra 2004), ktorá bola udelená rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT - 418/2012-1 zo dňa 12. marca 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. marca 2012.

22. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 662/2012, Nz 34650/2012, NCRls 35362/2012 dňa 27.09.2012.

23. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 469/2013, Nz 19678/2013, NCRls 20069/2013 dňa 12.06.2013.

24. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 12.06.2013.

25. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05. 2014.

26. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 685/2014, Nz 40172/2014, NCRls 40953/2014 zo dňa 24.10.2014. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.10.2014.

27. Notárska zápisnica - N 69/2015, Nz 3597/2015, NCRls 3702/2015 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2015.

28. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 603/2015, Nz 41865/2015, NCRls 42741/2015 zo dňa 10.11.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1