Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287227

OBCHODNÉ MENO: Schindler výťahy a eskalátory a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 924/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 

IČO: 31 402 828

DEŇ ZÁPISU: 27.09.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. vykonávanie revízií, skúšok, opráv, generálnych opráv a rekonštrukcií výťahov,

3. výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení,

4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

5. upratovacie služby,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

9. reklamné a marketingové služby,

10. počítačové služby,

11. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

12. administratívne služby,

13. vedenie účtovníctva,

14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

15. prenájom hnuteľných vecí,

16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

17. Prípravné práce k realizácii stavby

18. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Člen, Meno a priezvisko: Ladislav Kubík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 3465/9, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 03 , Dátum narodenia: 24.06.1978, Deň vzniku funkcie: 14.07.2020

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Branislav Baláž, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 6697/14, Názov obce: Hrnčiarovce nad Parnou, PSČ: 919 35 , Dátum narodenia: 24.03.1967, Deň vzniku funkcie: 08.01.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Robert Riegler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suchohradská 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 03.02.1977, Deň vzniku funkcie: 08.01.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému menu alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Michal Zrubek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríková 8695/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 02.01.1979, Deň vzniku funkcie: 08.01.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Libor Lička, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 3298/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 19.11.1977, Deň vzniku funkcie: 08.01.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Schinac Verwaltungs GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstrasse 25, Názov obce: Wien, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 212367 f

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   962 626,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   962 626,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2900 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   331,940000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť Schindler výťahy a eskalátory a.s. so sídlom v Bratislave, Hálkova 11, vznikla premenou spoločnosti Schindler výťahy a eskalátory spol. s r.o. na akciovú spoločnosť v zmysle ust. § 69 Zák. č. 513/1991 Zb. Základné imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti Schindler výťahy a eskalátory spol. s r.o. prechádzajú na spoločnosť Schindler výťahy a eskalátory a.s. Stanovy spoločnosti Schindler výťahy a eskalátory a.s. v súlade s ust. § 173 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1505

2. Rozhodnutie dozornej rady dňa 17.12.1998.

3. Uznesenie dozornej rady z júna 1999 o zmene člena predstavenstva.

4. Zápisnica o Valnom zhromaždení zo dňa 9.3.2000. Osvedčenie o Valnom zhromaždení zo dňa 27.4.2000 spísané v notárskej zápisnici notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou N 128/2000, Nz 130/2000.

5. Rozhodnutie dozornej rady z mája 2000.

6. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 20.2.2001. Rozhodnutie valného zhromaždenia, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 79/01, Nz 79/01 dňa 18.2.2001.

7. Rozhodnutie dozornej rady z novembra 2001.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 25. 6. 2002. Funkcia člena dozornej rady Dipl. Ing. R. Jacoba zaniká dňa 25. 6. 2002.

9. Zápisnica z Valného zhromaždenia dňa 3.6.2003, Osvedčenie o Valnom zhromaždení zo dňa 3.6.2003 spísané notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou N 206/03, Nz 43342/03.

10. Notárska zápisnica N 300/2007 Nz 33227/2007 z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.08.2007 - zmena sídla spoločnosti, odvolanie a menovanie dvoch členov dozornej rady.

11. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 226/2008 Nz 27082/2008 zo dňa 25.06.2008.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 143/2009, Nz 18187/2009 zo dňa 2.6.2009.

13. Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 389/2010 Nz 57422/2010 zo dňa 17.12.2010.

14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.05.2011.

15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.06.2011.

16. rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.02.2012

17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2012.

18. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 11.10.2012 vo forme notárskej zápisnice N696/2012, Nz37030/2012.

19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.04.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1