Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287073

OBCHODNÉ MENO: CORPONA GROUP a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7486/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrušovská 52A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 

IČO: 46 467 289

DEŇ ZÁPISU: 21.12.2011

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. prenájom hnuteľných vecí

7. čistiace a upratovacie služby

8. prevádzkovanie čistiarne a práčovne

9. reklamné a marketingové služby

10. poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

11. čistenie kanalizačných systémov

12. diagnostika kanalizačných potrubí

13. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

14. hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov

15. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

16. vydavateľská činnosť

17. počítačové služby

18. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

19. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

20. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Martin Záhora, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrušovská 52A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 27.09.1976, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Nikola Záhorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrušovská 52A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 20.12.1982, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

Meno a priezvisko: Irene Záhorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákova 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 07.05.1953, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

Meno a priezvisko: Ing. Marian Lalik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 09.05.1977, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Martin Záhora, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrušovská 52A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 27.09.1976

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti nie sú prevoditeľné bez obmedzenia. Akcionári majú predkupné právo k prevádzaným akciám.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 01.12.2011 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.12.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1