Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287084

OBCHODNÉ MENO: DENNON GROUP a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6448/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 142, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 

IČO: 50 507 206

DEŇ ZÁPISU: 22.09.2016

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. reklamné a marketingové služby

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. faktoring a forfaiting

9. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

10. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

11. inžinierska činnosť, stavebné cennárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Kravčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 50/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 01.02.1973, Deň vzniku funkcie: 22.09.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť koná predstavenstvo spoločnosti tak, že za spoločnosť podpisuje samostatne predseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Dagmar Kravčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 50/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 13.10.1970, Deň vzniku funkcie: 22.09.2016

Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Lipnická, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďumbierska 3D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 06.11.1983, Deň vzniku funkcie: 22.09.2016

Meno a priezvisko: Mgr. Denisa Šiška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wiesengasse 21, Názov obce: Wildungsmauer, PSČ: 2403 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 21.09.1989, Deň vzniku funkcie: 11.12.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská zmluva vo forme notárskej zápisnice zo dňa 05.09.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1