Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287063

OBCHODNÉ MENO: CAPRI, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1417/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo nám. 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 35 719 176

DEŇ ZÁPISU: 29.05.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť,

5. organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí,

6. prieskum trhu,

7. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku,

8. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky,

9. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

10. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania,

11. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

12. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže alebo odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi,

13. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

14. prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

15. výroba potravín a nápojov,

16. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,

17. cateringové služby - organizačné zabezpečovanie spoločenských podujatí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Propper, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue Dumas 37, Názov obce: Ženeva, PSČ: 1206 , Štát: Švajčiarsko , Dátum narodenia: 27.06.1961, Deň vzniku funkcie: 10.04.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Martin Liptaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupolevova 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 03.11.1965, Deň vzniku funkcie: 10.04.2019

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Leksová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 70, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 15.08.1967, Deň vzniku funkcie: 10.04.2019

Meno a priezvisko: Ing. Roman Skušek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 46, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 19.06.1969, Deň vzniku funkcie: 10.04.2019

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Lentimex spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo nám. 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , IČO 35 717 301

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   522 881,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   522 881,000000 EUR

AKCIE

Počet: 29 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  16 597,000000 EUR 

Počet: 12 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  3 320,000000 EUR 

Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   332,000000 EUR 

Počet: 2 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  34,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť je založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 15.4.1997 v súlade s §§ 154-220 Zák. č. Zák. č. 513/1991 Zb. notárska zápisnica N 70/97, Nz 71/97 zo dňa 15.4.1997 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov založiť a.s. a stanovy a.s. v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 2006

2. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 26.6.1997, notárska zápisnica N 121/97, Nz 121/97 zo dňa 25.6.1997, notárska zápisnica N 148/97, Nz 148/97 zo dňa 14.7.1997. Stary spis: Sa 2006

3. Notárska zápisnica N 230/04, Nz 36957/04 zo dňa 29.4.2004. Trvanie funkcie členov predstavenstva Karin Tóthovej, Romana Kozáka od 24.02.2004 do 29.4.2004.

4. Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 12. 07. 2006 z 1.000.000,- Sk na 15.752.000,- Sk.

5. Notárska zápisnica N 108/2008, Nz 25561/2008, NCRls 25362/2008 napísaná dňa 16.6.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

6. Notárska zápisnica N 37/2009, Nz 7059/2009 zo dňa 06.03.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.07.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1