Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R287017

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY: SEŽEV-REKO, a.s., organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 8854/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 54 975 395

DEŇ ZÁPISU: 15.11.2022

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prípravné práce k realizácii stavby

2. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Ing. Josef Rezek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hosov 43, Názov obce: Jihlava, PSČ: 586 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 23.12.1952, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Za organizačnú zložku koná vedúci organizačnej zložky samostatne.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: SEŽEV-REKO, a.s.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarní 1116/50, Názov obce: Maloměřice, Brno, PSČ: 614 00 , Štát: Česká republika 

PRÁVNA FORMA: akciová spoločnosť

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: vedená u Krajského súdu v Brne Číslo zápisu: oddiel B, vložka 4785

ŠTATUTÁRNY ORGÁN 

Meno a priezvisko: Ing. Josef Rezek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hosov 43, Názov obce: Jihlava, PSČ: 586 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 23.12.1952, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

Meno a priezvisko: Ing. Marie Řihánková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tábor 2355/30d, Názov obce: Žabovřesky, Brno, PSČ: 602 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 01.10.1959, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

Meno a priezvisko: Ing. Oldřich Zlámal, Bydlisko: Názov obce: Nemile 134, PSČ: 789 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 09.02.1962, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne nebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje predseda predstavenstva tak, že k napísanej nebo vytlačenej obchodnej firme spoločnosti pripojí svoj podpis alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1