Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R286991

OBCHODNÉ MENO: Družstvo Karpaty

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 839/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie M. Benku 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 

IČO: 54 989 027

DEŇ ZÁPISU: 15.11.2022

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vedenie účtovníctva

2. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov

3. Kancelárske a administratívne práce

4. Automatizované spracovanie dát

5. Sprostredkovanie obchodu, reklamy, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti

6. Usporadúvanie seminárov, školení a vzdelávacích podujatí

7. činnosť daňového poradcu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predseda

Meno a priezvisko: JUDr. Gabriel Havrilla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurská 13621/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 10.05.1976, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

Spôsob konania v mene družstva: Predseda družstva koná v mene družstva samostatne.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

   900,000000 EUR

   150,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1