Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R287016

OBCHODNÉ MENO: SB COMMUNITY management & sportservice s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 164809/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hálova 1081/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 55 033 636

DEŇ ZÁPISU: 15.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

5. prenájom hnuteľných vecí

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

8. administratívne služby

9. faktoring a forfaiting

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

12. poskytovanie služieb osobného charakteru

13. čistiace a upratovacie služby

14. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

16. prípravné práce k realizácii stavby

17. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

18. výroba potravinárskych výrobkov

19. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

20. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

21. sťahovacie služby

22. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

23. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vŕatane prípojného vozidla

24. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

25. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

26. výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

27. výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

28. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

29. vývoj , výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

30. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bojan Šimurina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ratka Pavlovica 27, Názov obce: Beograd, PSČ: 11050 , Štát: Srbská republika , Dátum narodenia: 05.07.1976, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúci konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bojan Šimurina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ratka Pavlovica 27, Názov obce: Beograd, PSČ: 11050 , Štát: Srbská republika , Dátum narodenia: 05.07.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1