Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R287003

OBCHODNÉ MENO: Moderátorka s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 164817/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Želiarska 3155/33, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 

IČO: 54 990 700

DEŇ ZÁPISU: 15.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

2. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Administratívne služby

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Fotografické služby

12. Poskytovanie služieb osobného charakteru

13. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

14. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

15. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

16. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

17. Dizajnérske činnosti

18. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

19. Sťahovacie služby

20. Kuriérske služby

21. Čistiace a upratovacie služby

22. Vedenie účtovníctva

23. Informačná činnosť

24. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

25. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

26. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

27. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

28. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

29. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

30. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. art. Veronika Hatala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Želiarska 3155/33, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 05.06.1982, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. art. Veronika Hatala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Želiarska 3155/33, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 05.06.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1