Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R287007

OBCHODNÉ MENO: Nová energia sk s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 164854/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žltá ulica 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 

IČO: 55 030 688

DEŇ ZÁPISU: 15.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

5. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

6. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

7. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

8. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Oleksiy Golub, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivdenna 28, Názov obce: Lyubartsy, PSČ: 08360 , Štát: Ukrajina , Dátum narodenia: 30.04.1976, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne v celom rozsahu

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Oleksiy Golub, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivdenna 28, Názov obce: Lyubartsy, PSČ: 08360 , Štát: Ukrajina , Dátum narodenia: 30.04.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1