Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R287002

OBCHODNÉ MENO: MFconstruction s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 164855/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 1296/6, Názov obce: Nová Dedinka, PSČ: 900 29 

IČO: 54 917 921

DEŇ ZÁPISU: 15.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť

2. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

3. Výkon činnosti stavbyvedúceho

4. Výkon činnosti stavebného dozoru

5. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

6. Poskytovanie služieb v rybárstve

7. Textilná výroba

8. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

13. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

15. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

16. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

17. Sťahovacie služby

18. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

19. Prevádzka malých plavidiel

20. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

21. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

22. Prevádzkovanie úschovní

23. Kuriérske služby

24. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

25. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

26. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

27. Faktoring a forfaiting

28. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

29. Vedenie účtovníctva

30. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

31. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

32. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

33. Služby požičovní

34. Prenájom hnuteľných vecí

35. Informačná činnosť

36. Čistiace a upratovacie služby

37. Administratívne služby

38. Verejné obstarávanie

39. Prevádzkovanie jaslí

40. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

41. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

42. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Martin Fenďa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 1296/6, Názov obce: Nová Dedinka, PSČ: 900 29 , Dátum narodenia: 09.10.1985, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Martin Fenďa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 1296/6, Názov obce: Nová Dedinka, PSČ: 900 29 , Dátum narodenia: 09.10.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1