Obchodný vestník 221/2022 Obchodný register Deň vydania: 18.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R286990

OBCHODNÉ MENO: Dominson s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 164853/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 7028/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 

IČO: 54 981 565

DEŇ ZÁPISU: 15.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

7. Počítačové služby

8. Vydavateľská činnosť

9. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

10. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dominika Slivoňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojtinárska ulica 871/6, Názov obce: Košeca, PSČ: 018 64 , Dátum narodenia: 23.12.1992, Deň vzniku funkcie: 15.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dominika Slivoňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojtinárska ulica 871/6, Názov obce: Košeca, PSČ: 018 64 , Dátum narodenia: 01.01.1753

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1