Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286721

OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodárske družstvo Rastislavice

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 161/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 306/2, Názov obce: Rastislavice, PSČ: 941 08 

IČO: 31 430 970

DEŇ ZÁPISU: 17.03.1993

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poľnohospodárska výroba

2. - spracovanie poľnohospodárskych produktov

3. služby poľnohospodárskymi mechanizmami

4. prenájom traktorov, poľnohospodárskych strojov, nákladných vozidiel

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi- maloobchod v rozsahu voľných živností

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb / v rozsahu voľnej živnosti /

8. skladovanie a uskladňovanie tovarov

9. prenájom skladových a výrobných priestorov

10. vnútroštátna cestná nákladná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predseda

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Ján Gramblička, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 7/7, Názov obce: Komjatice, PSČ: 941 06 , Dátum narodenia: 30.05.1953, Deň vzniku funkcie: 28.02.2017

Spôsob konania v mene družstva: V mene družstva koná predseda družstva samostatne.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 059,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

na l ha pôdy na l člena  7,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo prijalo Stanovy na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 8.8.1992, ktoré sú obsiahnuté v notárskej zápisnici. Stary spis: Dr 343

2. Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 23.09.1995. Stary spis: Dr 343

3. Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 04.10.1997. Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 07.03.1998. Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 27.02.1999.

4. Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 03.03.2001.

5. Štatutárny orgán: predseda družstva podpredseda družstva

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1