Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286740

OBCHODNÉ MENO: Zs&D controll s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57980/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Balassiho 2922/60A, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 

IČO: 54 800 285

DEŇ ZÁPISU: 05.08.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Administratívne služby

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

9. Finančný lízing

10. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

11. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

12. Faktoring a forfaiting

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Vedenie účtovníctva

15. Čistiace a upratovacie služby

16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

20. Prípravné práce k realizácii stavby

21. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

22. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

23. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

24. Dokončovacie stavebné práce pri uskutočňovaní exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zsolt Csáki, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Balassiho 674/12, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 , Dátum narodenia: 04.03.1973, Deň vzniku funkcie: 05.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zsolt Csáki, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Balassiho 674/12, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 , Dátum narodenia: 04.03.1973

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: CHACON1 s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Balassiho 2922/60A, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 , IČO 52 454 185

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1