Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286737

OBCHODNÉ MENO: WEBLIFE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26288/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P.O. Hviezdoslava 204/42, Názov obce: Volkovce, PSČ: 951 87 

IČO: 45 428 379

DEŇ ZÁPISU: 23.03.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. počítačové služby

5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. vydavateľská činnosť

7. administratívne služby

8. reklamné a marketingové služby

9. prieskum trhu a verejnej mienky

10. fotografické služby

11. tvorba internetových prezentácií - internetové stránky

12. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

13. činnosť podnikateľských poradcov

14. grafické a kresličské práce

15. poskytovanie webhostingu

16. chov vybraných druhov zvierat

17. chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi

18. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

19. výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

20. výroba bižutérie a suvenírov

21. výroba hračiek a hier

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vladimír Polák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P.O. Hviezdoslava 204/42, Názov obce: Volkovce, PSČ: 951 87 , Dátum narodenia: 06.03.1975, Deň vzniku funkcie: 23.03.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Polák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P.O.Hviezdoslava 204/42, Názov obce: Volkovce, PSČ: 951 87 , Dátum narodenia: 06.03.1975

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1