Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286725

OBCHODNÉ MENO: RAVENA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10165/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 31, Názov obce: Topoľčianky, PSČ: 951 93 

IČO: 36 519 570

DEŇ ZÁPISU: 11.04.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba ovocných destilátov

2. - výroba liehovín studenou cestou

3. - výroba hroznových a ovocných vín

4. - sprostredkovateľská činnosť

5. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

6. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

7. - poradenstvo v oblasti potravinárskej výroby

8. podnikateľská činnosť v oblasti poľnohospodárskej výroby

9. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

10. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Karol Kríž, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 31, Názov obce: Topoľčianky, Dátum narodenia: 17.11.1953, Deň vzniku funkcie: 31.03.1999

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Viktor Strieženec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sirôtková 3204/12, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 10.09.1980, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Meno a priezvisko: Ing. Samuel Waldner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kláštorská 2158/129, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 22.06.1986, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Glajza, Bydlisko: Názov obce: Dúbrava 491, PSČ: 032 12 , Dátum narodenia: 09.01.1985, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Meno a priezvisko: Ing. Karol Lumnitzer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdna 1405/4, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 18.07.1976, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú prokuristi samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí prokurista svoj podpis a dodatok označujúci prokúru.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Karol Kríž, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 31, Názov obce: Topoľčianky, PSČ: 951 93 , Dátum narodenia: 17.11.1953

Výška vkladu: 21 577,000000 EUR, Rozsah splatenia: 21 577,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Strieženec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baničova 18, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , Dátum narodenia: 08.08.1959

Výška vkladu: 21 577,000000 EUR, Rozsah splatenia: 21 577,000000 EUR

Meno a priezvisko: Vladimír Kukla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 31, Názov obce: Topoľčianky, PSČ: 951 93 , Dátum narodenia: 04.03.1961

Výška vkladu: 21 577,000000 EUR, Rozsah splatenia: 21 577,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Milan Waldner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kláštorská 129, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 03.06.1949

Výška vkladu: 21 577,000000 EUR, Rozsah splatenia: 21 577,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  86 308,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  86 308,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.12.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Dodatkom zo dňa 29.7.1998 bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák. č. 11/1998 Zb. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 31.3.1999 a 7.4.1999. Dodatok zo dňa 7.4.1999 k spoločenskej zmluve (zmena obch. mena z: ZLATOPOL, s.r.o. na RAVENA, s.r.o., zmena sídla z: Cintorínska 1, Topoľčianky na: Jesenského 2, Nitra).

3. Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 23.12.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z.. Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 13.03.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1