Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286724

OBCHODNÉ MENO: RANVEG s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45840/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kupecká 1354/10, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 51 732 963

DEŇ ZÁPISU: 07.06.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

2. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

3. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

8. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

13. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. Sťahovacie služby

15. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

16. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

17. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

18. Čistiace a upratovacie služby

19. Prekladanie a manipulácia s bremenami

20. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

21. Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. René Varga, Bydlisko: Názov obce: Lehota 287, PSČ: 951 36 , Dátum narodenia: 08.02.1977, Deň vzniku funkcie: 07.06.2018

Meno a priezvisko: Marián Šujak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Udiča 690, Názov obce: Udiča, PSČ: 018 01 , Dátum narodenia: 14.01.1987, Deň vzniku funkcie: 09.04.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. René Varga, Bydlisko: Názov obce: Lehota 287, PSČ: 951 36 , Dátum narodenia: 08.02.1977

Výška vkladu: 3 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Marián Šujak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Udiča 690, Názov obce: Udiča, PSČ: 018 01 , Dátum narodenia: 14.01.1987

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1