Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286716

OBCHODNÉ MENO: Národný energetický projekt SK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48392/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dopravná 1364/11, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 

IČO: 52 438 473

DEŇ ZÁPISU: 31.05.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

2. Prenájom hnuteľných vecí

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Keramická výroba

7. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

11. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. Prípravné práce k realizácii stavby

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

17. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

18. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

19. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

20. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

21. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

22. Finančný lízing

23. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

24. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

25. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

26. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

27. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

28. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: PhDr. Marek Bednárik, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stummerova 2411/111, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 02.08.1981, Deň vzniku funkcie: 19.11.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú sa konatelia spoločnosti samostatne a neobmedzene.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: PhDr. Marek Bednárik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stummerova 2411/111, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 02.08.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1