Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286715

OBCHODNÉ MENO: NAMIL s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44590/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiráskova 750/8, Názov obce: Hurbanovo, PSČ: 947 01 

IČO: 51 233 100

DEŇ ZÁPISU: 30.11.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Administratívne služby

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

10. Skladovanie a uskladňovanie

11. Čistiace a upratovacie služby

12. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

16. Prekladateľské a tlmočnícke služby – jazyk nemecký

17. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov – jazyk nemecký

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Homola, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiráskova 750/8, Názov obce: Hurbanovo, PSČ: 947 01 , Dátum narodenia: 17.12.1982, Deň vzniku funkcie: 30.11.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Homola, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiráskova 750/8, Názov obce: Hurbanovo, PSČ: 947 01 , Dátum narodenia: 17.12.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1