Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286722

OBCHODNÉ MENO: Pro Magnet, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14306/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novozámocká cesta 3862/2, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 36 556 122

DEŇ ZÁPISU: 17.12.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikateľské poradenstvo

2. obchodná činnosť - maloobchodná a veľkoobchodná s komoditami v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. reklamná a propagačná činnosť

5. prieskum trhu a verejnej mienky

6. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore rádiológia pracovisko nukleárnej magnetickej rezonancie

7. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: špecializovaná ambulancia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb,výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Andrej Hós, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gessayova 2473/25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 31.05.1977, Deň vzniku funkcie: 28.09.2017

Meno a priezvisko: Ing. Martin Kundrát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Klenová 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 28.01.1976, Deň vzniku funkcie: 03.07.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti sú oprávnení konať dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Pro Diagnostic Group, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nivy Tower - administratívna budova B2, Mlynské nivy 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 46 112 928

Výška vkladu:  232 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  232 500,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Slovakia a.s. so sídlom Šancová 1/A, Bratislava, PSČ: 813 33, IČO: 00 681 709, zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel číslo zmluvy: 000083B/CORP/11/011 zo dňa 29. júla 2011.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   232 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   232 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.11.2003 podľa §§ 56-75a a §§ 105-153 (Z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1