Obchodný vestník 220/2022 Obchodný register Deň vydania: 16.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R286718

OBCHODNÉ MENO: PaLe trade s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34353/N

SÍDLO:  Názov obce: Lehota 117, PSČ: 951 36 

IČO: 47 180 480

DEŇ ZÁPISU: 29.05.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Peter Pekar, Bydlisko: Názov obce: Lehota 716, PSČ: 951 36 , Dátum narodenia: 26.10.1974, Deň vzniku funkcie: 01.11.2022

Meno a priezvisko: Richard Zabák, Bydlisko: Názov obce: Lehota 119, PSČ: 951 36 , Dátum narodenia: 20.10.1969, Deň vzniku funkcie: 01.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Pekar, Bydlisko: Názov obce: Lehota 716, PSČ: 951 36 , Dátum narodenia: 26.10.1974

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Richard Zabák, Bydlisko: Názov obce: Lehota 119, PSČ: 951 36 , Dátum narodenia: 20.10.1969

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1